Wednesday, November 25, 2009

ဘာေၾကာင့့္ လူေတြ ေရြ စိန္ ကုိ ၀တ္ဆင္ ရသလဲ



ကမၻာစျဖစ္တည္ကတည္းက ရုပ္၀တ္ထုသက္တမ္း အႏုအရင့္ကုိ တြက္ၾကည္ယင္ေတာ့ ရတုေတြ လုပ္လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳကုိ ျပန္ေတြးၾကည့္ရမယ္ထင္ပါတယ္။ ေငြရတု၊ ေရႊရတု၊ စိန္ရတု၊ပတၱျမားရတုတဲ့ေလ။

ကမၻာဦးကစတင္ၿပီး လူေတြက သက္သမ္း အႏုအရင့္ကုိလုိက္ကာ ၀တ္ဆင္လာၾကပါတယ္။ ကမၻာမွာ ပဌမဆုံး စတင္ျဖစ္တာက ေျမႀကီးပါပဲ။ ေျမႀကီးေတြၾကာလာေတာ့ ေက်ာက္ခဲ့ျဖစ္လာတယ္။ ေက်ာက္ခဲေတြၾကာလာေတာ့
သံျဖစ္လာတယ္။ သံၾကာလာေတာ့ ေၾကးျဖစ္လာတယ္။ ေၾကးၾကာလာေတာ့ ေငြျဖစ္တယ္တယ္။ စိန္ျဖစ္လာတယ္။ ကမၻာတည္စကတည္းက မာေၾကာတဲ့အရာ၀တ္ထုဆုိတာ ေျမႀကီး ပါပဲတဲ့။ အဲဒီေျမႀကီးဟာ အဆီးခဲျဖစ္ေနသတဲ့။ ေနာက္ၾကာသထက္ၾကာလာေတာ့မွ ...
ပတၱျမားျဖစ္လာတယ္။ ဒါက သက္တမ္းအႏု အရင့္ေပၚမွာမူတည္ၿပီး ဒီဓာတ္ေပၚမွာ အမွီယူလုိ႔ရေအာင္ ( ဓာတ္ကူးယူ) ၾကတာပါပဲ။ အဲဒါကုိ အမွတ္မွားၾကၿပီး ေရႊ ၊ ေငြ ေတြ အေပၚမွာ တပ္မက္စရာလုိ႔ ယူဆလာၾကတယ္။
သတ္မွတ္တဲ့ခ်က္တန္ဖုိးအေပၚမွာ သမုတိ ခ်က္ လုလာၾကတယ္။ ၾကြားစရာအျဖစ္ယူဆလာၾကတယ္။
အခုေခတ္မွာေတာ့ ကား၊ မုိဘုိင္းဖုန္း၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းေတြ ကုိ အေနာက္တုိင္းက တန္ဖုိးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာမူတည္
ၿပီး ဒါသည္ပင္လ်င္ တကယ္အမွန္ပဲလုိ႔ယူဆလာၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ သမုတိအမွန္ေလာက္မွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ သမုတိသစၥာက ၀ိပလႅာသနဲ႔ ခ်ယ္လွယ္ေလေတာ့ စိတ္ထဲက ေရာင္ျပန္ဟတ္လာတာေပါ့။

လူေတြက ပုိက္ဆံကုိ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ပုိက္ဆံမတုိင္ခင္ကေတာ့ ကုန္ပစၥည္းခ်င္းဖလွယ္လာခဲ့ၾကတယ္။ လူေတြကုိတုိင္ထုတ္ထားတဲ့ ပုိက္ဆံကပဲ လူေတြ ဒုကၡျပန္ေပးေနတယ္။ ပုိက္ပုိက္ရွာလုိက္တာ လင့္ဟာသြားတဲ့ တကယ့္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေတြကုိေတာင္ လူေတြမွာ မရလာရွာၾကေတာ့ပါဘူး။ ( ဆက္ပါအုံးမယ္)



Tuesday, November 17, 2009

သတိမမူ ဂူမျမင္၊ သတိမူလ်င္ ျမဴကုိပင္ ျမင္ႏုိင္ပါသည္


( အုတ္တခ်ပ္ သဲတပြင့္)
ကမၻာႀကီးက အႏုျမဴကေန စတင္ၿပီး အႏုျမဴမွာတင္ျပန္ဆုံးပါတယ္။ အုတ္တခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ဆုိတဲ့ စကားေလးကုိ ရွင္းလင္းၾကပါစုိ႔၊ ၿမဳိ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာျမင္ေနၾကရတဲ့
မုိးတိမ္မကျမင့္မားလွတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြက ဘယ္ကေနစတာလဲေပါ့။ အုတ္ခ်ပ္တစ္ခုခ်င္းစီေတြကုိ စီကာစဥ္ကာ ထပ္ၿပီး ေပါင္းထားလုိ႔ ဒီလုိအေဆာက္အအုံေတြျဖစ္လာတာေပါ့။ အုတ္ခ်ပ္ကလဲ သဲေတြကုိ ေပါင္းစဥ္းထားလုိ႔ အုပ္ခ်ပ္ေတြျဖစ္လာတာျဖစ္တယ္။ အငယ္ဆုံးသဲတစ္ပြင့္ခ်င္းကေန အုတ္တစ္ခ်ပ္ျဖစ္လာတယ္။ အုတ္တစ္ခ်ပ္ကေန ေပါင္းလုိက္ေတာ့ ႀကီးမာတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြျဖစ္လာတယ္။ ႀကီးမားတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြပ်က္စီးသြားျပန္ေတာ့ ဆုိင္ကယ္လင္း စစ္တမ္( cycling system) အရ ေျမမွဳန႔္သဲမွဳန႔္ျပန္ျဖစ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ။ လူသားေတြရဲ ခန္ဓာကုိယ္ဟာလဲ အေငြ႔လုိမ်ဳိး (ရုပ္ဓာတ္ေငြ႔) အမွဳန္ေတြကေန စတင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေငြေတြကလဲ နာရီး မီနစ္စကၠန္႔ မလပ္ ေငြ႔ေငြ႔နဲ႔ အလင္းတုိင္းစားၿပီး ပ်က္စီးေနတာပါပဲ။ အဲဒါကုိပဲ အနိစၥလုိ႔ ေျပာတယ္ထင္ပါတယ္။ အေငြ႔ေတြထြက္တာထင္ရွားတာကေတာ့ ပထမလူတစ္ေယာက္ေရခ်ဳိးပီးထြက္လာတဲ့ေရခ်ဳိးခန္းကုိ ေနာက္လူ ( သင္ျဖစ္ေနခဲ့ယင္)သင္၀င္သြားခဲ့ယင္ ေရခ်ဳိးခန္းကပူေနတာကုိ သင္ခံစားမိမွာပါ။ အဲဒါဟာ (အရင္လူက) သူ႔ခန္ဓာထဲက ရုပ္ဓာတ္အမွဳန္အမြားေတြလြင့္စင္ပီး ( အလင္းပ်ံကာ ပ်က္စီးေနတယ္ဆုိတဲ့ သက္ေသပဲေပါ့ဗ်ာ။ )ဒါေၾကာင့္ လူေတြက အုိမင္းလာတဲ့ သေဘာ(သႏၱတိဇာတိ ဇရာ မရဏ)ျဖစ္လာရပါတယ္။ ရက္ ၊ လ ၊ ႏွစ္ေတြ ၾကာလာေတာ့ ပုံစံေတြေျပာင္းလဲလာတာျဖစ္တယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရယင္ ရုပ္ဓာတ္ေတြကုန္ဆုံးေနတယ္လုိ႔ ေျပာတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီ လုိပဲ နာမ္ဓာတ္ဟာလဲ ေျပာင္းလဲ ေၾကြလြင့္ေနတာပါပဲေပါ့။
အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ေတာ့ လူဆုိတာ ရုပ္ဓာတ္ နဲ႔ နာမ္ဓာတ္ႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းထားတဲ့ သတၱ၀ါ တစ္ေကာင္ပါပဲလားဗ်ာ။