Wednesday, July 15, 2009

ဓမၼသဟာနဲ႔ အင္တာနက္ေဂဟာ

( ျပည္တြင္းက) ညီေတာ္မ်ားကုိ ကနဦး တုိက္တြန္းခ်င္တဲ့ အာသီသကေတာ့ ဓမၼသဟာနဲ႔ အင္တာနက္ ေဂဟာ တုိ႔ ဘယ္လုိ ဆက္ႏႊယ္ေနတယ္ဆုိတာကုိပါပဲ။ ဓမၼသဟာဆုိတာ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းေပါ့။ ကုိယ့္ကုိ တိက်တဲ့ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္တဲ့ ျပည္ပမွာ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း သတင္းသုံးေဖာ္ေကာင္းလုိပါတယ္။ အင္တာနက္ ကၽြမ္းက်င္စြာသုံးတတ္ဖုိ႔ကေတာ့ အဂၤလိပ္စာကုိ ပဌမ ေလ့လာထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပတကၠသုိလ္ တစ္ခုခုကုိ တက္ဖုိ႔ စိတ္၀င္စားၿပီဆုိယင္ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ မိမိနဳိင္တဲ့ အားနဲ႔ ဆရာေခၚၿပီးပဲ ျဖစ္ေစ၊ သင္တန္းေတြကုိ လုိက္တက္တာပဲ ျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္စာေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကဳိတင္ကာ မြမ္းမန္ထားသင့္ပါၿပီ။ ဒါမွသာ မဂၤလာဒုံေလဆိပ္ကေန စတင္ထြက္ခြာလာတာနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္စကားကုိ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္သုံးနဳိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္မွာေတာ့ ေတာင္ဥကၠလာပက ဦးအဂၢေက်ာင္း၊ ေျမာက္ ဥကၠလာပတြင္ ဇမၺဴေအးတုိက္က ျမတ္မဂၤလာေက်ာင္း၊ မယ္လမုဘုရာအနီး၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းက ဦပညာဒီပေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လွည္းတန္းတြင္း ဦး၀င္းႏူိင္သင္တန္းမ်ားမွာ ဖီးလ္ေၾကး သက္သက္သာသာနဲ႔ အဂၤလိပ္စာသင္တႏ္းေတြ လုိက္တက္သင့္ပါတယ္။ လစဥ္ထြက္တဲ့ အဂၤလိပ္စာေစာင္မ်ားကုိလဲ ဗဟုသုတ တုိးပြားေအာင္ ၀ယ္ဖတ္ျခင္း၊ ငွားဖတ္ျခင္းလုပ္ေပးရပါမည္။ သုိ႔မွသာ တစ္စထက္ တစ္စ အဂၤလိပ္စာေတာ္တဲ့ လူေတာ္လူမြန္မ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တြင္ ယခုအခါ ၿမဳိ႕နယ္တုိင္းလုိလိုတြင္ အင္တာနက္ ဆုိင္မ်ား မွဳိလုိေပါက္ေနပါၿပီ၊ ဒါကုိ အခြင့္အေရးယူကာ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ မိမိရရ အသုံးခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာသင္ယူေလ့လာျခင္းသည္ အင္တာနက္သုံးသသည့္အခါတြင္ ေမ့ေနတဲ့ စကားလုံးေတြကုိ ျပန္လည္အမွတ္ရေစပါသည္။ စကားလုံးမွတ္မိ အားလည္း တုိးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ အနည္းဆုံး ပထမႀကီးေအာင္ထားယင္ အဂၤလိပ္စာကုိ စတင္ေလ့လာလုိ႔လုိရေပသည္။ ယေန႔ေခတ္လုိအပ္အပ္ခ်က္အရ အဂၤလိပ္စာကုိ တတ္ေအာင္ကုိ သင္ယူထားရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမႀကီး ေအာင္ထားၿပီးသူမ်ားသည္ ေအာင္လက္မွတ္ကုိ ႏုိထရီျပန္ထားရမည္။ အမွတ္စာရင္းေတာင္းယူလာရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္ပတြင္ ဘီေအ တန္းကုိ ဆက္လက္ေလ့လာနဳိင္မည္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရ သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယအတြက္ ေအာင္လက္မွတ္ကုိ ႏုိထရီျပန္လာရမည္။ အမွတ္စာရင္းေတာင္းခံလာရမည္။ သာသနတကၠသီလ ဓမၼာစရိယေအာင္ထားၿပီးသူမ်ားမွာေတာ့ အမွတ္စာရင္းသာ ေတာင္းလာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပတြင္ အမ္ေအတန္းကုိ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားသင္ယူၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္ပတြင္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ဖူးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားထံသု႔ိခ်ည္းကပ္၍ ျပင္ဆင္သင့္တာကုိ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ၾကေပသည္။ အင္တာနက္ဆုိင္သုိ႔ ေျပးကား ျပည္ပလာခင္ ျပင္စရာမ်ားကုိ စုေဆာင္းလာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခ်က္တင္၀င္၍ အဖုိးတန္ခ်ိန္မ်ားကုိ မျဖဳန္းတီးသင့္ပါ။

၁။ အဂၤလိပ္စာ ကြ်မ္းက်င္ရေပမည္။
၂။ ကြန္ျပဴတာအေျခခံ အဆင့္ရွိေနရပါမည္။
၃။ ျပည္ပတြင္ အဓိကသင္လုိသည့္ဘာသာရပ္တြင္ ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ေလ့လာထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။


Monday, July 13, 2009

ေစတနာရဲ႕သားေကာင္မ်ား

“ ေစတနာဟံ ဘိကၡေ၀ ကမၼံ ၀ဒါမိ” လုိ႔ ဗုဒၶက ေဟာ၏၊ ေစတနာကုိ ကံ ဟု ဆုိလုိျခင္းတည္း။ ကံ ဆုိတာ မေကာင္းတဲ့ အသုိလ္ကံနဲ႔ ေကာင္းတဲ့ ကုသုိလ္ကံ ဆုိရယ္လုိ႔ ႏွစ္မ်ဳိးပဲရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကုသုိလ္ကံေရာ အကုသုိလ္ကံပါ နွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ ခ်ဳံငုံၿပီး ကံ သုိ႕မဟုတ္ ေစတနာလုိ႔ သာမန္သုံးလုိက္တာပါပဲ။

“သခၤါရတရားအားလုံးဟာ အနိစၥပါတကား” လုိ႔ ေျပာဆုိၾကတာဟာလဲ ျဖစ္လာသမွ် ရုမ္နာမ္းတရားမ်ားဟာလဲ ပ်က္သုံးကုန္းဆုံးၾကရတာခ်ည္းပါပဲတဲ့။ အ၀ိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရာ အရ- သခၤါရ-ေစတနာ ေစတသိက္နာမ္တရားသည္ ယွဥ္ဘက္ရုပ္နာမ္မ်ားနွင့္ အတူတူျဖစ္ပ်က္ၾကရပါသည္။ ေရွးက ရထားေခါင္းတဲြနဲ႔တူတဲ့ ေစတနာျဖစ္လွ်င္ ေနာက္တဲြမ်ားနဲ႔တူတဲ့ ယွက္ဘက္ ရုပ္နာမ္တရားမ်ားလည္း လုိက္ျဖစ္ပါသည္တဲ့။ ( ဤကား သခၤါရ၏သဘာ၀)

အနိမ့္ဆုံး ေသာတာပန္ အရိယာျဖစ္ၿပီးလုိ႔ မဂ္ဥာဏ္နဲ႔ ထုိက္သင့္တဲ့ ကိေလသာအဆင့္မ်ားကုိ မပယ္ထားေသးဘူးဆုိယင္ေတာ့ ကုသုိလ္ေဇာနဲ႕ အကုသုိလ္ေဇာက လုံး၀ အားနည္း ပါးလႊားလာျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးဘဲ အာရုံငါးပါး စိတ္( ပဥၥဒြါရ၀ီထိ) နဲ႔ ေတြးၾကံစိတ္ (မေနာဒြါ၀ီထိ) နွစ္မ်ဳိးထဲက တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကုသုိလ္ေဇာနဲ႔ လည္/ေဇာက်လုိက္၊ အကုသုိလ္ေဇာနဲ႔လည္/ေဇာက်လုိက္ စိတ္အစဥ္အတန္း(၀ီထိ) ေတြလည္ေန က်ေနအုံးမွာပါပဲတဲ့ ။ (ဤကား သခၤါရပစၥယာ ၀ိညာဏံ အရ- စိတ္၀ိညာဏ္ရဲ႕ ျဖစ္ပုံသေဘာသဘာ၀တည္း၊ )

အာရုံငါးပါး တစ္ပါးပါး နဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ အတိတ္အေတြး အနာဂတ္အေတြးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ( အတီတံ နာႏြာဂေမယ်၊ မဇၥ်ိမနိကာယ္) ပစၥဳပန္မွာ မေနတဲ့စိတ္ / မမွ်တတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ (က်ေနရတဲ့) စိတ္အစဥ္အတန္း ကုသုိလ္ေဇာ ေစတနာ၊ အကုသုိလ္ေဇာ ေစတနာ ေၾကာင့္ ဘ၀သံသရာ ရထားႀကီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး စီးကာ ေမာ္ေနရတဲ့ အျဖစ္ကုိ ဆုိက္ေရာက္ေနၾကရတယ္ ဆုိပဲ။

၃၁ ဘုံမွာ လည္ပတ္ေနတဲ့ အနႏၱသတၱ၀ါမ်ားဟာ ေစတနာရဲ႕သားေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ သတၱ၀ါမ်ား ၃၁ ဘုံတြင္ က်င္လည္ေနၾကရသည္မွာ ေစ့ေဆာ္မွဳေစတနာေၾကာင့္ က်င္လည္ေနရတာျဖစ္၏။

ကံကုိ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ အရာ သုံးမ်ဳိးရွိသတည္း။ ဒါကုိ ၀ိပါက၀ဋ္လုိ႔လဲ သုံးပါတယ္။ အမွန္မသိမွဳ -အ၀ိဇၨာ၊ ေတာင့္တေနမွဳ -တဏွာ၊ စဲြလန္းမွဳ -ဥပါဒါန္ ဆုိတဲ့ တရားသုံးမ်ဳိးကပဲ ေစတနာဆုိတဲ့ မ်ဳိးေစ့ကုိ ၃၁ ဘုံမွာ အပင္ေပါက္ေအာင္လုပ္ေပးေနတာပဲတဲ့။ တကယ္ကံ ေစတနာမ်ဳိးေစ့ကုိထုတ္တာကေတာ့ တဏွာ စက္ရုံက ထုတ္လုပ္ပါသည္တဲ့။
တဏွာ အမ်ဳိးအစားကလဲ သုံးပါးရွိပါတယ္။
၁။ ကာမတဏွာ
၂။ ဘ၀တဏွာ
၃။ ၀ိဘ၀ဏွာ ( ဗဟုသုတအျဖစ္မွ်သာ)ေစတနာဆုိတဲ့ ကံမ်ဳိးေစ့ အက်ဳိးတရား ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲလုိ႔ ေမးလာလွ်င္ေတာ့ အက်ဳိးတရားကား အေၾကာင္းတရားႏွင့္ မကင္းနဳိင္ေခ်တကား၊ ေစတနာမ်ဳိးေစ့ ျဖစ္ေၾကာင္းနွစ္မ်ဳိးပါရွိတယ္။

၁။ အ၀ိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရာ = အမွန္မသိမွဳေၾကာင့္ သခၤါရ -ေစတနာမ်ဳိးေစ့ ျဖစ္လာရျခင္း
၂။ ကမၼပစၥယာ ဇာတိ = ပစၥဳပ္ပန္ကံေစတနာေၾကာင့္ ပစၥဳပ္ပန္အက်ဳိး ဥပပတၱိေမြးျဖစ္ေနျခင္း

အထက္က (၁) နဲ႔ (၂) အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ယင္ ကမၼ၀ဋ္ လုိ႔လဲ ေခၚၾကပါတယ္။ အ၀ိဇၨာ နဲ႔ ကမၼဘ၀ ကမၼ၀ဋ္ေၾကာင့္ ေစတနာ မ်ဳိးေစ့အျဖစ္ကေန သတၱ၀ါအပင္ေပါက္လာတာပဲလုိ႔မွတ္ယူရမလားပဲ။ ဤကမၼ၀ဋ္နွစ္မ်ဳိးကေတာ့ သာမာန္ခ်ဳံေျပာယင္ သတၱ၀ါအားလုံးမွာလည္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရား ရဟန္ဒါမွာ လည္ေနတဲ့ ီကမၼ၀ဋ္ကေတာ့ ေစတနာမရွိတဲ့ ျပဳကာမတၱ ကိရိယာ အေနျဖစ္သာလည္ေနၾကသတဲ့။

“ေစတနာအမွားပါ ညီမရယ္” တဲ့ ၊ ေျပာရက္လုိက္ေလျခင္း၊ ေစတနာပါေနမွေတာ့ မွားတဲ့အမွားက ေသေသခ်ာခ်ာကုိမွားတဲ့ အမွားေပါ့၊ ေပါ့ေပါ့ တန္တန္မွားလုိက္တဲ့ အမွားမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး လုိ႕ ဆုိလုိရာေရာက္သြားတာေပါ့၊ “ေမတၱာအမွားပါ”ဆုိ စကားသုံးလုိ႔ေတာ္ေသးတာေပါ့။

ငါ ၊ ငါ့ဥစၥာ ဆုိတဲ့ သကၠာယဒိ႒ိ ကင္းကင္း ၃၁ ဘုံရွိေစတနာေၾကာင့္ ေပါက္ဖြားလာရတဲ့ ( သခၤါရပစၥယာ ၀ိညာဏံ၊ ကမၼပစၥယာ ဇာတိ အရ) ျမင္ရ၊ မျမင္ရ အားလုံးကုိေကာင္းစားပါေစ၊ စတဲ့ ျဗဟၼစုိရ္တရားနဲ႔ က်င့္သုံးေနထုိင္ရင္ေတာ့ ေစတနာကံသတၱိကုိ အားနည္းေစတာ၊ ပေပ်ာက္သြားေစတာ ျဖစ္လာဖုိ႔ လမ္းစတစ္ခုပါပဲတဲ့။
ေမတၱာ ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ဆုိတဲ့ ျဗဟၼစုိရ္တရားမ်ားသည္ ေစတနာကုိ အားနည္းသြားေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ေဆးတစ္မ်ဳိးပါပဲတဲ့။
ဥေပကၡာသေဘာကုိ ဒီေနရာမွာနည္းနည္းထပ္ရွင္းလုိပါသည္။ ဓာေရတီတိ ဓေမၼာ = သူ႕သေဘာသူေဆာင္ျခင္း သေဘာမ်ဳိးကုိဆုိလုိတာပါပဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕က ဒါကုိေ၀ဖန္ၾကတယ္။ ဘုရားမတုိင္ခင္ကေရာ ဘုရားလက္ထက္မွာေရာ၊ ဘုရားသာသနာေနာက္ပုိင္းေရာ ျဗဟၼာ့ျပည္ေရာက္ေၾကာင္း ျဗဟၼာ့စုိရ္တရားေတြက ရွိေနၾကတာပါပဲတဲ့။ ျဗဟၼစုိရ္တရားကုိ က်င့္ေနရုံနဲ႔ ၃၁ ဘုံမွာ က်ည္လည္ေနရတဲ့ သားေကာင္ပဲ ျဖစ္ေနအုံးမွာပါပဲတဲ့ဗ်ာ။

လူ၊ နတ္ခ်မ္းသာေတာင္းတလွ်က္ ဒါနျပဳတယ္၊ သီလေဆာက္တည္တယ္။သမထဘာ၀နာပြားတယ္ ဆုိယင္ေတာ့ ၃၁ သားေကာင္းျဖစ္သြားရရွာတာပါပဲ။ေစတနာကံေန လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ၀ိမုတၱိတရားလမ္းကုိ ဘုရားက မဂၢင္ရွစ္ပါးလမ္းစဥ္ကုိခ်ျပခဲ့ပါတယ္။ မဂၢင္တရားလမ္းစဥ္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းကာ ဆင္းရဲျခင္းအမွန္ဒုကၡသစၥာကုိ သိျခင္း၊ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း တဏွာ သမုဒယ သစၥာကုိ သိျခင္း (တဏွာနံ ခယမဇၥ်ဂါ)၊ ဒုကၡခ်ဳပ္ေၾကာင္းလမ္း သုိ႔ဆုိက္ေရာက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ေၾကာင္း မဂ္ကုိ ပြားမ်ားျခင္း ဆုိတဲ့ သိ၊ ပယ္၊ဆုိက္၊ ပြား လမ္းစဥ္မ်ားကုိ အားထုတ္လွ်င္ကား ၃၁ ဘုံကေနလြတ္ေၾကာင္း ေစတနာသားေကာင္းမ်ားအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း .................

သာသနာ့အာဇာနည္းေလာင္းကုိ ဂုဏ္ျပဳျခင္း

တပည့္ေတာ္မ်ား ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ နဳိင္ငံတကာသုိ႔ တစ္စတစ္စထုိးေဖာက္၀င္ ေရာက္ေနရာယူလာၾကပါသည္။ မီဒီယာ ေခတ္တြင္ မီဒီယာကုိ ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်၍ ဗုဒ္ဓတရားေတာ္မ်ားကုိ ေနရာ ေဒသမေရြးေနထုိင္ၾကသည့္ သတၱ၀ါအမ်ားကုိ မီဒီယာအားျဖင့္ အသိေပးနုိင္ေသာအခြင္မ်ားလည္း လက္တြင္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာပါပီ။ ေရွးေရွးက ျပည္ပေရာက္ ျပည္ပေရာက္သံဃာေတာ္အဖဲြ႔မ်ားသည္ အဖဲြ႕အစည္းဖဲြ႔၍ ညီညြတ္ေအာင္ ႀကဳိးစားေသာ အေလ့အထမ်ားလည္း အားနည္းခဲ့ဲၾကသည္ဟုယူဆမိပါသည္။ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေသာစနစ္ရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္းသည္ တုိးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ စတင္ေရာက္ရွိေစေသာနည္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ အဖဲြ႕အတြင္း အရည္အေသြးေကာင္း ဗ်တၱိပဋိဗလ ရွိေသာသူမ်ားကုိလည္း မဲ့ဆႏၵရွင္မ်ားက မ်က္စိက်ေနမွာျဖစ္ပါသည္။ သံဃာ့အက်ဳိးကုိသယ္ပုိးျခင္းးသည္ က်န္ေသာ ဘုရား တရား အက်ဳိးတုိ႕ကုိ သယ္ပုိးသည္နွင့္ထပ္တူၾကေပသည္။
စြမ္းစြမ္းတမံ သံဃာ့အက်ဳိးကုိသယ္ပုိးသူမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ သာသနာျပဳအာဇာနည္မ်ားဟုလည္း ေခၚထုိက္ပါေပသည္။ ဘုရား၏လမ္းစဥ္ကား အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဘုရား၏ သမုတိသံဃာ၊အရိယာသံဃာ သားရဟန္းေတာ္မ်ားသည္လည္း ဘုရားလမ္းစဥ္ကုိ ေလွ်က္လွမ္းၾကမည့္ အာဇာနည္ သာေကာင္းမ်ားပါေပတည္း၊ စာေပးဆည္းပူးျခင္းျဖင့္ တဖက္တစ္လမ္းတြင္ သံဃာ့အေရး လက္မေႏွး ေဆာက္ရြက္ ၾကရသည္။ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိလည္း ဘုရားခ်မွတ္ထားေသာလမ္းကုိ အမွန္တကယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းသူျဖစ္ပါမူကား မုဒိတာပြား သာဓု ေခၚဆုိထုိက္ပါေပတည္း။ ေနာက္ေနာင္လည္း ဤပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကုိ သံဃာ့ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ မတုံ႔မဆုိင္း မဲ့ေပးထုိက္ပါေပ၏၊ ဤသည္ကား သာသာနာ့အာဇာနည္ကုိ အမွန္တကယ္ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း( ပူဇာစ ပူဇေနယ်ာနံ ) မဂၤလာကုိ က်င့္သုံးျခင္း မည္ပါေပး၏။
ပူဇာစ ပူဇေနယ်ာနံ ဟုဆုိရာ၀ယ္ ပူေဇာ္ျခင္းႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္၊ ဓမၼပူဇာ- စာေပအသိဥာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း၊ အာမိသပူဇာ-ပစၥည္းဥစၥာျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းတည္း။ ထုိႏွစ္မ်ဳိးတြင္ ပထမပူေဇာ္နည္းကာ အလြန္မြန္ျမတ္ပါေပ၏။ ဘုရားရွင္သည္ မယ္ေတာ္မိနတ္သားအား နက္နက္ခက္ခဲေသာ အဘိဓမၼာတရား ေဟာၾကားျခင္းတည္းဟူေသာ ဓမၼပူဇာျဖင့္ မိခင္အား ေက်းဇူးဆပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤနည္းတူ ဇနီးသယ္ႏွင့္ သားေတာ္ရာဟုလာေလးတုိးအား လည္း တရားအေမြ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ဓမၼပူဇာျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္ မဟုတ္တုံေလာ။ အာမိသပူဇာသည္လည္း ပူေဇာ္ထုိက္ေသာအရာတုိ႔တြင္ ဒုတိယေနရာတြင္ ပါ၀င္ေပသည္။ အဂတိတရားကင္းစင္ေသာ၊နာယကဂုဏ္ကုိ ေဆာင္ႏုုိင္ေသာ၊အတၱသမၼာပဏိဓိ
မိမိစိတ္ကုိ ေကာင္းဆုိးေလာကဓမ္ရွစ္ပါးနွင့္ ႀကဳံေတြ႕လာလွ်င္ အလယ္အလတ္ သေဘာထားနုိင္ျခင္း၊ ကာယအား၊ဥာဏအား မွ်တျခင္း စေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ားျဖင့္ျပည့္စုံ
ေသာ သာသနာ့အာဇာနည္ေလာင္းမ်ားကုိ ဘုရားတပည့္ေတာ္မ်ား သံဃာ့အလယ္တြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိနုဳိင္မွာ ျဖစ္
ေၾကာင္း ယုံၾကည္စြာျဖင့္ ပန္းပင္ပ်ဳိေလး ထုိင္းနဳိင္ငံေရာက္ ျမန္ေသာတုဇနအသင္းကုိ ဤေတြးေတာမိတာေလး
ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါသည္ အရွင္ဘုရားတုိ႔။ညီညြတ္ျခင္းသည္အင္အား

လူတစ္ေယာက္ရဲ ့နာမည္ကုိ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မွည့္ေခၚသလုိမ်ဳိးပဲ လူတစ္အုပ္စု၊အဖဲြ႕အစည္း တစ္ဖဲြ႔ ကုိလည္း အေရာင္၊ အေက္တအလံ၊ တဆိပ္၊ ပုံသံဌာန္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မွည့္ေခၚၾကပါတယ္။ သေက္တျပဳၾကပါတယ္။
သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းကုိ ပုံတူအေရာင္နဲ ့ ဦးျပည္း ကတုံးပုံသံဌာန္ျပဳကာ ဖဲြ႕စည္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဤကဲ့သုိ႔ စဥ္အ
ဆက္ဖဲြ႕စည္းလာခဲ့ေသာ္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းမွာ နွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္သုိ႔တုိင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ဤသံဃာ့
အဖဲြ႕အစည္းသည္ လူသားတုိ႕အက်ဳိး၊စီးပြာခ်မ္းသာ၊ေလာကကုိေစာက္ေရွာက္ဖုိ႔ (ဗဟုဇနဟိတာယ၊ ဗဟုဇနသုခါယ၊ ေလာကာႏုကမ္ပ) ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိင္းနုဳိင္ငံတြင္ စာေပလာေရာက္ဆည္းပူးတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားသည္လည္း လူသားေလာက
ေကာင္က်ဳိးကုိေရွးရွဳကာဤသံဃာ့အဖဲြငယ္ကုိ ဖဲြ ့စည္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားညီညြတ္ျခင္း
သည္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခုကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေသာ ျပီးေျမာက္မွဳကုိ ရေစပါသည္။ အဖဲြ႔အစည္းအတြငး္ ပါရမီရွင္မ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ပုိမုိလြယ္ကူေစပါသည္။ ၀ဇ္ဇီတုိင္းသားမ်ားကုိဘုရားကေဟာျကားထားခဲ့ေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ညီးညြတ္မွဳစံမ်ားသည္ အဖဲြ႔စည္းကုိ တည္ေထာင္ဖဲြ႕စည္းၾကသူတုိင္း ေလးစားလုိက္နာဖြယ္ေကာင္းေသာ နမူေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စာေပသည္ လူတစ္မ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအတြက္ ညီညြတ္အေအာင္ ညိွေပးေသာ ေပတံနွင့္တူေပသည္။ နဳိင္ငံေတာ္အလံသည္သည္လည္း
ထုိနဳိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေသာ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားကုိ သေကၤတမ်ဥ္းအေနျဖစ္ညွိေပးေသာအရာေပတည္း၊ ထုိနည္းတူပဲ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕အမည္နာမ၊ အ၀တ္ယူနိေဖာင္း စသည္တုိ႕သည္လည္းပဲ အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ အင္းအားအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာဘာသာ၀င္မ်ားသည္ တစ္ပတ္တြင္တစ္ႀကိမ္က် ေတြ႔ဆုံ၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေအာင္ ဘာသာ၀င္တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ အသုံးျပဳေသာ သေကၤတမ်ားမွာကား ဟာမုိနိသေဘာေဆာင္ေသာ တူရိယာသံစုံ၊ ဂီတ၊ သံျပဳိင္ ၀တ္ျပဳျခင္း မ်ားတုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ႔အတူပါပဲ ရဟန္းအဖဲြ႕အစည္း အရွည္ခုိင္ခံ့ေစရန္ တစ္ေက်ာင္းတြင္လည္း အတူတူ ၀တ္တက္ျခင္း၊ အတူတူ ေရခတ္ျခင္း၊ ဥပုသ္ျပဳျခင္း၊ကံေဆာင္ျခင္းမ်ားတုိ႔ ရွိေနပါသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ရက္အတုိင္းေတြ႕ဆုံးျခင္း၊ တူညီေသာကတိက၀တ္တစ္ခုကုိ ရယူၾကျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းစသည့္အလုပ္မ်ားသည္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအရွည္တည္တံ့ေၾကာင္း
နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ညီညြတ္ျခင္းသည္ ကာယသာမဂၢီ-ကုိယ္အားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္း၊ စိတၱသာမဂၢီ-စိတ္ခြန္အား အားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္း တုိ႔အားျဖင့္ နွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။ သံဃာ့ကံ ၊သာသနာေရးအမွဳကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားနည္းတူ ညီညီညြတ္ညြတ္ေဆာင္ရြက္လုိက္ပါျခင္းသည္ ကုိယ္အားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္းဟု ထင္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္လုိက္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ ၊ဆုံး႐ွဳံးမွဳ ရလာဒ္မ်ားသည္ကား စိတ္ဓာတ္ရဲ႕ အတက္၊အက် ခြန္းအားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကုိယ္အား နဲ႔ စိတ္အားသည္ အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္ႏြယ္မွဳရွိပါသည္။
တစ္ခုေကာင္းလွ်င္ ေနာက္တစ္ခုကလုိက္ေကာင္းေနတတ္ပီး ၊တစ္ခုယုတ္လွ်င္ ေနာက္တစ္ခု လုိက္ယုတ္ တတ္သည္မွာ ေလာကဓမၼတာပင္ျဖစ္၍ ဆုိဖြယ္ရာမရွိေပ။ ေကာင္းတုိင္းလည္း မာန္မာန္ အထြတ္တက္စရာမရွိအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အဆုိးနဲ႔ရင္ဆုိင္ရတုိင္းလည္း စိတ္ဓာတ္ခြန္အား အလြန္တရာက်ဆင္းသြားဖြယ္ရာ မရွိေအာင္ ထိန္းသမ္းျခင္း၊ ဤသုိ႔က်င့္သုံးျခင္းသည္ ထုိင္းနုိင္ေရာက္ ျမန္မာစာသင္သားရဟန္းေတာ္မ်ား အဖဲြ႔သည္ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တုိက္ခတ္လာမည့္ ေလာကဓမ္လွဳိင္းၾကမ္း၊ ေလၾကမ္းကုိ အတၱသမၼာပဏိဓိ -မိမိစိတ္ကုိ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး၊သံဃာ့ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေရွ႕႐ွဳေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ခုိင္ခုိင္ေဆာက္တည္ကာ ပ်ဳိးပင္ေပါက္စ ေက်ာင္းသားအဖဲြ႔အေရးကုိ ညီညီညြတ္ညြတ္ ထမ္းေဆာင္တည္ေဆာက္ၾကပါစုိ႔လား အရွင္ဘုရား တုိ႕။

Sunday, July 12, 2009

ဥပါဒါန္ရဲ႕၀ဋ္ေႀကြး

၀ဋ္ဆုိတာ ၀ဋၬ = လည္ပတ္ျခင္း ဆုိတဲ့ ပါဠိကဆင္းသက္လာတဲ့ ပါဠိသက္ ေ၀ါဟာရျမန္မာစကားတစ္လုံးပါပဲ။ ကိေလသ၀ဋ္ ၊ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက၀ဋ္ လုိ႔ ၀ဋ္သုံမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ကိလသ၀ဋ္မွာ အ၀ိဇၨာ၊တဏွာ၊ဥပါဒါန္ လုိ႔သုံးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒီသုံမ်ဳိးတုိ႔အနက္ လူသားတုိ႔အေပၚမွာ ေပါင္းပင္သဖြယ္ရစ္ပတ္တြယ္ၿပီး လည္ပတ္ေနတာဟာ ၀ဋ္လည္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတာပါပဲ။ ဒါကုိပဲ ဗုဒၶဘုရားရွင္က ဓမၼစၾကာတရားဦးမွာ “သံခိေတၱန ပဥၥဳပါဒါနကၡႏၶာ” လုိ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတုိ႕အား ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔မွာ ေဟာခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာရမလားပဲေနာ္။ “ဥပါဒါန္ရဲ႕၀ဋ္ေၾကြး”ဆုိတာ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဥပါဒ္ေရာက္ေနတဲ့ သတၱ၀ါတစ္ဦးဦးရဲ႕ ေန႔စဥ္လွဳပ္ရွားရုန္းကန္ ေနရတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ ဘ၀လည္ပတ္မွဳ ( သုိ႔မဟုတ္) ေနသစ္မွာ ဘ၀အသစ္အသစ္ ေမြးဖြားေနတာကုိေျပာတာပါပဲ။

“ဒါဟာ ဘ၀ရဲ႕၀ဋ္ေၾကြးလား” လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိခဏခဏလဲေမး တတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ သူတစ္ပါးကုိလဲေမးတတ္ၾကပါလုိက္မယ္။စဲြလန္းတဲ့သံေယာဇဥ္ဆုိတာလဥပါဒါန္တစ္မ်ဳိးပါပဲ။လူသားေတြမွာ မျမင္နဳိင္တဲ့ သံေယာဇဥ္ ဥပါဒါန္ အျမွင္အတန္းေလးေတြရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီ မျမင္ရတဲ့ သံေယာဇဥ္အျမွင္အတန္းကပဲ ကုိယ့္ဘ၀ကုိ ဥပါဒ္ျပန္ျဖစ္ေစတာပါပဲ။ ဥပါဒါန္ (သုိ႔မဟုတ္)သံေယာဇဥ္ဆုိတာ သက္ရွိ သက္မဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြေပၚမွာ ေနွာင္ႀကဳိးေလးေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ကုိယ့္ကုိ (Cling) စီးကပ္ေစတာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ ေလာဘ စိတ္ကုိေတာ့ ေမ်ာက္နွဲ႔ေစး အေစးခံရသည့္ ဥပမာေပးထားပါတယ္။ ဥပါဒါန္ကေတာ့ မျမင္နဳိင္တဲ့ ႀကိဳးျမွင္းေလနဲ႔တူပါဥပမာေပးလုိက္ေတာ့မယ္။ ရုပ္ေသးပဲြၾကည့္ယင္ ရုပ္ေသးကုိ လွဳပ္ရွားေစတဲ့ ႀကိဳးျမွင္မ်ားပါ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကုိ မီးမွိန္ထားယင္ေတာ့ ျမင္ရဖုိ႔ခက္ခဲပါတယ္။ ကေနတဲ့ ရုပ္ေသးရုပ္ကုိပဲ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေနရပါတယ္။ ရုပ္ေသးရုပ္အကလွေစဖုိ႔ ရုပ္ေသးရုပ္ရဲ႕အစိတ္အပုိင္းေတြမွာ သြယ္တန္းထားတဲ့ ႀကိဳးမ်ားေလေလ လွဳပ္ရွားေပးဖုိ႕ ပုိေကာင္းေလေလပါပဲ။
အေသးစိတ္တြယ္တန္းထားတဲ့ ႀကဳိးမ်ားေလေလ ရုပ္ေသးအကက လွေလေလပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ ရုပ္ေသးရုပ္မွာ ပါတဲ့ ႀကိဳးျမွင္ျမွင္ေလးဆုိတာ လူေတြမွာရွိေနတဲ့ မျမင္နဳိင္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးလုိမ်ဳိးပါပဲ။ သံေယာဇဥ္မ်ားေလေလ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ရုန္းကန္ လွဳပ္ရွားမွဳက မ်ားေလေလပါပဲေပါ့။ လွဳပ္ရွားတယ္ ဆုိတယ္ စိတ္ကအရင္လွဳပ္ရွားလုိ႔ ကုိယ္ရုပ္ခႏၶာက လုိက္လွဳပ္ရွားေနရတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လဲ ေလာကဇာတ္ခုံ ၊ လူ႔ဘုံေလာက၊ ေန႔ေန႔ညည လွဳပ္ရွားရ၏ စတဲ့ စကားေတြမ်ားျဖစ္လာသလားလုိ႔ တစ္ခါ တစ္ခါ စဥ္းစားၿပီး ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ အခ်င္းမ်ားေနမိပါတယ္။ လူ႕ေလာကဇာတ္ခုံေပၚမွာ ခဏတာလာ ကခုံၾကတဲ့ ေလာကလူသားသတၱ၀ါမ်ားလည္း ဒီႏွယ္ပဲ ေနမွပါပဲ။
တစ္ခ်ဳိ႕က အဆင္မေျပမွဳေတြကုိ သယ္သယ္လာၿပီးေတာ့ “ ဒါဟာ ၀ဋ္ေၾကြးလားဟင္” လုိ႔ေမးတတ္ၾကလုိ႔ “ အင္းေပါ့ ၊ ဒါဟာ ကုိယ့္လုပ္တဲ့ ၀ဋ္ေၾကြးပဲေလ” လုိ႔ ျပန္ေျဖေပးလုိက္တာကုိ မေက်နပ္ပဲ ေတြးရင္းရင္း “ဟဲေတာ္ ၀ဋ္ဆုိတာ တစ္ပါးသူေၾကာင့္ လည္တာထင္ေနတာ” တဲ့ေလ။ ေရးယင္းေရးယင္ အဆုိေတာ္ေလးျဖဴရဲ႕ “သံေယာဇဥ္” ဆုိတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကုိ ညီးေနမိပါတယ္။ေတြးမိတာေလးေတြပါ။

Saturday, July 11, 2009

ထုိင္းနဳိင္ေရာက္ေက်ာင္းသားသံဃာအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းျခင္းသတင္း

သတင္းစဥ္
ဘေလာဂ္ၾကြလာမိတ္သဟာမ်ားခင္ဗ်ား၊ အထူသတင္းေကာင္းတရပ္ပါးလုိသည္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ကုိ .............ရက္ေန႔တြင္ တြင္ ထုိင္းနဳိင္တြင္ ဥကၠ႒ ၊ ဒု-ဥကၠ႒၊အတြင္းေရးမွဳး စသည့္အဖဲြ႕၀င္မ်ားကုိ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္၍ ဖဲြ႕စည္း
လုိက္ပါသည္။
ဖဲြ႕စည္းရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာႏဳုိင္ငံေရးႏွင့္မပတ္သက္ဘဲ စာသင္သားအခ်င္းခ်င္းတစ္ဦေပၚတစ္ဦး
ျပည္ပတုိင္းတစ္ပါးနဳိင္ငံတြင္ ရုိင္းပင္ကူညီနုိင္ေအာင္၊ အခက္ခဲျဖစ္သည့္ အဖဲြ႔၀င္သံဃာကုိ လူအား ၊ေငြအား ကူညီေပးေရး၊ အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ အလွဳရွင္မ်ားက လွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြမ်ားကုိ စနစ္တက် ဘ႑ာထိန္း၊စာရင္းစစ္တုိ႔က ထိန္းသိမ္းစီစစ္ကာ လုိအပ္ရာရာမ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေရး စသည့္ မြန္ျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ ထုိင္းနဳိင္ငံေရာက္ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ အလုပ္သမားမ်ား၏အခက္ခဲမ်ားကုိ လုိက္ပါကူညီေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားလဲ ရွိပါသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏
လူမွဳေရး အခက္ခဲမ်ားကုိ ဘုရားရွင္ခ်မွတ္ထားသည့္ သမၼာအာဇီ၀မဂၢင္ကုိ ဦးထိပ္ထား၍ ပစၥယာႏုဂၢဟ- ပစၥည္းေလးပါးကုိ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းၾကသည့္ ဒကာ ဒကာမမ်ားကုိ ဓမၼာႏုဂၢဟ- တရားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္
ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ရန္ ရြယ္ခ်က္လည္း အဖဲြ႕၏စည္းမ်ဥ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္ဟုဆုိသည္။
ဤအဖဲြ႕ကုိ ေနာင္တြင္ တုိး၍စဥ္မ်ဥ္မ်ားခ်မွတ္ရန္လည္းရွိပါသည္ဟု အဖဲြ႔၀င္ ျပန္ၾကားေရး ကုိယ္စားလွယ္မွ တစ္ဆင့္ ၾကားသိရပါသည္။
ယခုဘေလာဂ္ကုိဖတ္ရသျဖင့္ ျမန္မာႏဳိင္ငံ ပါတ္စပုိစ္ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ထုိင္းနဳိင္ငံတြင္သတင္းသုံးသည့္ သံဃာအာလုံး၏ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ ကန္႔ကြက္၊ေထာက္ခံ၊ ၾကားေနမဲမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ကုိလည္းေကာင္း အထူးႀကဳိဆုိလွ်က္ပါ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားဘုရား၊