Friday, January 15, 2010

ေဟတီနုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ကုလ၀န္းထမ္းမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာ

က်ေနာ္တုိ႔ ( ျမန္မာ)ႏုိင္ငံဟာ ၂၀၀၈ ေမလက တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ နာဂစ္မုန္တုိင္း သာဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္အသက္ေပါင္းသိန္းခ်ီေသေက်ခဲ့ၾကရပါသည္္။အသက္မဲ့ရုပ္၀တၳဳမ်ားစြာပ်က္စီးဆုံရွဳံးခဲ့ၾကရပါသည္္။ အထူးသျဖင့္ စိတ္ေရာဂါေ၀ဒနာဒုကၡသည္ မ်ားစြာ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကပါသည္။
မဆည္ႏုိင္တဲ့ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ အတူ အထီးက်န္ဆန္စြာ မွဳန္း၀ါး၀ါးျမင္ကြင္းေတြၾကားတြင္ ထမင္းတစ္လုပ္ ေရတစ္မွဳန္႔အတြက္ ကယ္သူမယ့္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခဲ့ၾကရပါသည္္။ ယခုတုိင္ေအာင္ ကုိယ္တုိင္ႀကဳံေတြ႕သူမ်ားက မ်က္ႏွာငယ္ဘ၀ႏွင့္အသံတိတ္ေၾကကြဲ ငုိေၾကြးေနၾကဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။က်ေနာ္တုိ႔ကမၻာ့မိသားစုမ်ားအတူအားထားရွဳရွဳိက္ခဲ့ေသာေလသည္ပင္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေဘးသင့္ေစခဲ့ၿပီ။

ထုိအခ်ိန္က ကုိယ္ေတြ႕ႀကဳံေတြ႕သူ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားေရာ ၊ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူ ကရုဏာ ေမတၱာရွင္ကမၻာ့မိသားစုမ်ားပါ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမွဳမ်ားေတြႏွင့္အတူ ကုိယ္စီဆုိင္ရာ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ စိတ္ဓာတ္အား(Spiritual Development) ျဖင့္ ဆုေတာင္း၊ အမွ်အတမ္း ေပးေ၀ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေမတၱာ ပုိ႔ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း ကုိယ္အားေရာ၊ စိတ္အားပါ သြားေရာက္လွဴဒါန္းကူညီခဲ့ၾကပါသည္။

က်ေနာ္တုိ႔လုိထပ္တူထပ္မွ် စာနာသနားၾကတဲ့ ဤကမၻာေျမေပၚ( အဂၤါၿဂိဳလ္ႏွင့္ လကမၻာမပါ :P) အတူေနထုိင္ၾကတဲ့ အျခားကမၻာ့မိသားစု၀င္ေတြမ်ားကပုိ႔ေပးေသာ ေမတၱာ၊ကရုဏာတုိကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ၀မ္းသာပီတိမ်က္ရည္ျဖင့္ မျမင္ႏုိင္တဲ့ သ၀ဏ္လႊာျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။ လွဳိက္လွဳိက္လဲွလွဲ ၀မ္းေျမာက္ၾကည္ႏုဴး၍ မၾကားႏုိင္ေသာစကားလုံးျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ က်ေနာ္တုိဆီကုိ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္၍ သုံးေဆာင္စရာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ (Material Development) ကုိယ္အားျဖင့္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္၍ ယခုအခါ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ လွဳပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေဟတီႏုိင္ငံ၊ ပုိ႔ေအာ္ပရင့္တစ္ၿမဳိ႕လုံးပ်က္စီးသြားပါသည္။ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံးရွဳံးခဲ့ၾကပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကမၻာ့မိသားစု အတူမွီခုိရပ္တည္ရာ ေျမႀကီးသည္ပင္ ေဟတီနဳိင္ငံသားတုိ႔ကုိ ေဘးသင့္ေစခဲ့ၿပီ။


ေဟတီနဳိင္သားမ်ားသည္ က်ေနာ္၏တစ္အူထုံးဆင္းညီအကုိရင္းမ်ားပမာ၊ မဟာပထ၀ီေျမႀကီးေပၚတြင္ေမြးခ်င္းတူမ်ားျဖစ္သည္ဟု (မာတာယထာ နိယံပုတၱ မာယုသာ ဧကပုတၱ မာႏုရေကၡ) ဟုမွတ္ယူပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ကမၻာႀကီးေပၚမွာေမြးဖြားတဲ့ လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္၍ ကမၻာ့ေရထု၊ ေလထုကုိ အတူေသာက္သုံုံးစဲြသူမိသားစုတြင္ က်ေနာ္တုိ႔လည္းပါ၀င္ၾကပါသည္။ ကမၻာ့မိသားစု (Global-Family) တြင္ က်ေနာ္တုိ႔္လဲ လူသားစိတ္ရွိေသာ (မႏုႆတၱဘာ၀-Humanity) လူသားျဖစ္သည့္အတြက္ မိသားစု၀င္တစ္ေယာက္ ဒုကၡေရာက္ေနျခင္းသည္ မိသားစု၀င္တုိင္းတြင္ တာ၀န္မကင္းဟုမွတ္ယူၾကပါသည္။
ကမၻာႀကီးက်န္မာေရးမေကာင္းလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႔္လည္း အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာေလထုကုိ အတူသုံးစဲြၾကတဲ့အတြက္ ငွက္တုပ္ေကြးကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ တစ္ကမၻာ(အိမ္)လုံးႏွင့္သက္ဆုိင္ေနသျဖင့္အိပ္မရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။က်ေနာ္တုိ႔(ျမန္မာႏုိင္ငံ္)အိမ္တြင္ပင္ မာစ္(Mask) မေလာက္ငွ၍ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း ၀မ္းနည္းေၾကကဲြမွဳေတြႏွင့္အတူ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၾကေသာ ေဟတီ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအားလုံးလုံးတုိ႔အား အမွ်အတမ္း ေပးေ၀လုိက္ပါသည္။ ေရာက္ရာဘုံဘ၀က ေ၀ေသာအမွ်ကုိ သာဓုေခၚဆုိႏုိင္ၾကပါေစ။
က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားလည္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡေဘး၊ေသာကေဘးမွ ကင္းေ၀းေစရန္ ေမတၱာပုိ႔သေပးလုိက္ပါသည္။ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ခံရေသာ ေဟတီမိသာစု၀င္မ်ားႏွင့္ ကုလ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္းပါေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ က်ေနာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားကလည္း သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ပါေၾကာင္း ေဟတီးႏုိင္ငံသူ နဳိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ကုလအဖဲြ႔၀င္အေပါင္းတုိ႔


ရည္ညြန္းခ်က္။ ။
က်ေနာ္တုိ႔၏ ဆရာဗုဒၶက ေမတၱသုတ္တြင္ (ဘာသာမခဲြျခား)သတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔အေပၚတြင္ က်င့္ႀကံဖုိ႔ ေဟာေျပာထားခဲ့ပါသည္။

၁။ေယေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ သတာ ၀ါ ထာ၀ရာ၀ န၀ေသသာ။
ဒီဃာ ၀ါ ေယ၀ အဒိ႒ာ ၊ ေယ၀ ဒူေရ ၀သႏၱိ အ၀ိဒူေရ။

၂။မာတာယထာ နိယံပုတၱ ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱမာႏုရေကၡ။
ဧ၀မၸိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာနံ။

၃။ဒုကၡပတၱာ စ နိဒုကၡာ ၊ ဘယပတၱာ စ နိဗၻယာ။
ေသာကပတၱာစ နိေသာကာ၊ ေဟာႏၱဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။

No comments:

Post a Comment